czwartek, 7 listopada 2013

Klasyk!

Towarzyszą nam od lat, wielbieni przez kolejne pokolenia - ponadczasowi Depeche Mode! Choć pochodzą z Wielkiej Brytanii, mają rzesze wiernych fanów niemal na całym świecie! Szczęśliwcy z Estonii mogą organizować zloty lub po prostu spotykać się w DM Baar reklamowanym przez moją pocztówkę. Jego wystrój podporządkowany jest w całości zespołowi, na ścianach wiszą plakaty członków DM, z głośników rozbrzmiewają ich przeboje, a drinki noszą nazwy największych hitów. Całość utrzymana jest w kolorystyce czerni i czerwieni przełamanych bielą. Bar odwiedziła Katriina z Finlandii.

// They're with us since many years, worshiped by successive generations - timeless Depeche Mode! Although they come from the United Kingdom, they have masses of fans almost everywhere! The lucky ones in Estonia can organize their meetings in the DM Baar advertised on my card. Its design is entirely subordinated to the band, walls are covered by posters of DM members, you can hear their music out of speakers and coctails are named like the greatest DM hits. The whole is maintained in black, red and white colors. Bar has been visited by Katriina from Finland.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Your words mean a lot to me, so feel free to leave a comment :)