sobota, 20 lipca 2013

Jak pies z kotem

Kto sądzi, że z tej dwójki to pies nie lubi kotów, jest w błędzie. Wielokrotnie miałam okazję obserwować mój duet i o ile pies podchodzi z dobrymi intencjami, o tyle kot jeży futerko, wyciąga pazurki i zabawnie tupie nóżką, co zawsze wzbudza we mnie jakąś tkliwość. Jakiś czas temu otrzymałam cudowną, przeuroczą kartkę od Alexandry z Rosji, która doskonale obrazuje te relacje.

// Who thinks, that it's dogs don't like cats more, than cats don't like dogs, is absolutely wrong! I was observing my duo many times and I can say, that my dog always approaches the cat with friendly intentions and my cat always bristles his fur, shows claws and funnily stamps his foot, what makes me tenderness. Some time ago I received the wonderful, charming card from Alexandra from Russia, which perfectly illustrates these relationships.

Świetny znaczek z pandą wielką - symbolem
World Wide Fund for Nature

I love the stamp with giant panda - the symbol of

World Wide Fund for Nature.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Your words mean a lot to me, so feel free to leave a comment :)