czwartek, 11 lipca 2013

Niespodzianka z Niemiec

Bardzo oryginalna, wyjątkowa kartka od Cory z Niemiec. Fotografia została wykonana przez Hartwiga Klapperta i jest częścią serii >>Magic Moments<<. Przedstawia z pewnością jakiś magiczny moment, jednak to chyba za dużo jak na moje zdolności interpretacyjne... Czy ktoś ma jakiś pomysł? :)

//Very unique and special card from Cora from Germany. The photo was taken by Hartwig Klappert and is a part of >>Magic Moments<< series. For sure it shows some magic moment, but I'm afraid I can't interpret it by myself. Maybe you have any idea? :)
Otrzymałam jeszcze coś ciekawego i niespodziewanego - karnet, jak udało mi się ustalić, karnet pierwszego dnia obiegu, przedstawiający znaczek USA o nominale 30 centów z malowniczym wodospadem Niagara, wprowadzony do obiegu pocztowego dn. 21.08.1991.

//I received something else - something interesting and unexpected - a First Day of Issue carnet showing a stamp from USA with the face value of 30 cents and with picturesque Niagara Falls on it. This stamp was authorized for use in 21 August 1991.I kilka znaczków współczesnych, których prawdopodobnie sama nigdy nie miałabym okazji zdobyć: 

//And few present stamps, which I would probably never get by myself:


A to wszystko Cora skrzętnie zapakowała do koperty z serii "Mitteldeutscher Fachwerkbau vor 1600 Dindelsbühl" z nadrukowaną ilustracją w formie znaczka, która przedstawia dom szachulcowy.

//Cora packed all these things to an envelope of a 'Mitteldeutscher Fachwerkbau vor 1600 Dindelsbühl' series with stamp-shaped illustration of half-timbered house printed on it.
Cudowna niespodzianka! :)

//What a great surprise! :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Your words mean a lot to me, so feel free to leave a comment :)