wtorek, 10 września 2013

Deszcz pocztówek

Za oknem pada, w mojej skrzynce również prawdziwy deszcz pocztówek! Za to w myślach pogodnie (:

// It's raining outside the window and there was a rain of postcards in my mailbox! But in my mind - there is a sun (:

Na początek jedna z najbardziej niesamowitych kartek, jaką kiedykolwiek dostałam. Przesłała mi ją Helena z Finlandii. Zatroskany wyraz twarzy małej dziewczynki z pocztówki, która dba o swoją lalkę, jakby była najprawdziwszym dzieckiem, wywiera na mnie duże wrażenie.

// At first one of the most amazing postcards I've ever received. I got it from Helena from FinlandCareworn expression on girl's face makes me impressed. She looks like she truly belived, that her doll is a real baby.

Pozostając w tematyce dzieciństwa - przechodzimy do męskich spraw. Pocztówka od Andrei z Niemiec sprawia, że nawet ja mogłabym stać się fanką motoryzacji! :) Zdjęcie nosi tytuł Moje pierwsze auto i przywodzi na myśl pierwsze marzenia o byciu dorosłym. To ciekawe, że będąc dziećmi, dążymy do dorosłości, a osiągając ten stan, chcielibyśmy na powrót być dziećmi.

// Continuing the childhood theme - here we've got some men's stuff. The postcard from Andrea living in Germany could make I'd become a motorization fan! :) The photo is titled My first car and reminds about children's dreams about adult life.

Oto obraz tego, jak maluchy przygotowują się na przyjście dorosłości. Podpatrując rodziców, uczą się ról społecznych, w których kiedyś prawdopodobnie przyjdzie im zaistnieć.

// This is a view of how children are preparing for adulthood. They learn their future social roles by shadowing parents and copying their behaviors.Teraz migawka z przeszłości - obraz Jana Weissenbrucha z 1850 roku przedstawiający port w mieście Nijmegen - na pocztówce od Laury z Holandii. Piękna kartka!

// And now - a shot from the past - the picture painted by Jan Weissenbruch in 1850 showing harbor in Nijmegen city - on the postcard from Laura from the Netherlands. Beautiful card!Od Luisa z Hiszpanii - ciekawa budowla w stylu romańskim.

// From Luis from Spain - interesting building in Romanesque style.

Na koniec - moja pierwsza pocztówka z Belgii z licznymi urokami północnego miasteczka Herentals od Caro.

// In the end - my first postcard from Belgium - with many charms of the northern Herentals town. Received from Caro


Na znaczku Albert II Koburg - król Belgów do dn. do 21 lipca 2013r.

// On the stamp - Albert II of Belgium - King of the Belgians till 21 July 2013.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Your words mean a lot to me, so feel free to leave a comment :)