niedziela, 22 grudnia 2013

Zrób to sam/-a!

Choinka - wersja ekologiczna! Oczywiste zalety: wiecznie żywa (może stać na Twoim biurku przez okrągły rok), nie gubi igieł (kto kiedykolwiek próbował wydostać je z dywanu, ten wie, jak to istotne ;p), pozwala na znaczną oszczędność miejsca (gdy Ci się znudzi, wystarczy rozłożyć) i chroni środowisko (lub raczej mu nie szkodzi). Mimo, że idea mi się podoba, jestem jednak tradycjonalistką pod tym względem i nie wyobrażam sobie Świąt bez ubierania prawdziwej, żywej choinki, a przede wszystkim... jej zapachu, który roznosi się po całym domu :) Ekologiczny kompromis, na który zgodzę się najchętniej to choinka, którą można potem posadzić w ogrodzie. Pocztówka od Steffi, Niemcy

//  Christmas Tree - eco version! Obvious advantages: lives forever (can stand on your desk all year round), doesn't lose needles (who ever tried to collect them out of the carpet, knows how important it is ;p), allows for significant space saving (when you get bored, just fold it) and protects the environment (or rather, it isn't harmful). Although I like the idea, I think I'm a traditionalist in this regard and I can't imagine Christmas without dressing a real, live Christmas tree, and most of all ... its smell, which spreads throughout the house :) My ecological compromise is the tree, which can be planted in the garden after Christmas. Postcard from Steffi, Germany.


Extra stickers and stamps.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Your words mean a lot to me, so feel free to leave a comment :)