sobota, 5 października 2013

Chodźmy dziś na spacer...

Spacer - dokładnie taką chęcią zapałałam, zobaczywszy tę pocztówkę od Stefanie z Niemiec. Zwiedzanie to nie tylko oglądanie na własne oczy atrakcji zamieszczonych w przewodniku, to także przechadzki zwykłymi - niezwykłymi uliczkami, odkrywanie na własną rękę uroków codzienności. Miasto Bamberg zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO i jak się okazało - miało swój wątek polski, było średniowiecznym łącznikiem pomiędzy Zachodem, a ludami słowiańskimi Europy Wschodniej, głównie Polski i Pomorza.

// Looking at this postcard from Stefanie living in Germany, I'd like to join people seen at the photo and go for a walk. Sightseeing is something more than visiting places known from guidebooks, it's also walking through usual - unusual streets and exploring by your own. Bamberg city was inscribed on the UNESCO World Heritage List and it turned out that it has a Polish thread - Bamberg in medieval times was a link between West and the Slav peoples of Eastern Europe, especially  from Poland and Pomerania.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Your words mean a lot to me, so feel free to leave a comment :)