wtorek, 1 października 2013

Potomkowie łowców głów

Pamiętacie młodych indonezyjskich wojowników z plemienia Yali? >>klik<< Pocztówka od Masayu przedstawia członka plemienia Dani żyjącego po sąsiedzku. Specyfika i warunki życia obu tych grup ludności, a także ich mentalność są podobne. Warto dodać, że ulubioną rozrywką ludzi Dani jest gra na drumli (rodzaj harfy) i wspólne palenie tytoniu. Ciekawym też, choć dla nas wstrząsającym, jest zwyczaj obcinania kobietom końcówki jednego z palców po śmierci członka bliskiej rodziny - Dani wierzą, że dopiero to pozwala duszy zmarłego osiągnąć wieczny spokój.

// Do you remember young, Indonesian warriors of Yali tribe? >>click<< The postcard from Masayu shows member of Dani tribe living in their neighborhood. Specificity, living conditions and mentality of these two population groups are similar. It is worth adding, that their favourite entertainment are playing harp and smoking tobacco together. Interesting, but startling for us is a custom of cutting-off the part of one of  women's fingers after the death of close family member - Dani believes, that it's the only way to achieve an eternal calm by soul of the deceased.


http://papilot.mykmyk.pl/img/660/0/plemie-dani-36745676.png

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Your words mean a lot to me, so feel free to leave a comment :)